DENİZCİLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Balıkçı Gemisi

Yalnızca su ürünleri avcılığı veya depolanması veya işlenmesinde kullanılan, nitelikleri bu amaca uygun olan ve tonilato belgesinde balıkçı gemisi olduğu belirtilen ticaret gemisi

Balıklava

Halk dilinde balığı bol olan yerlere verilen ad

Balon

Trol gibi sürtünme ağlarda, torba ağzında mantar yerine kullanılan cam, madeni veya plastik şamandıra

Balon Usturmaça

Halattan, hasırdan veya sentetik malzemeden yapılmış, içi doldurulmuş veya şişirilmiş balon biçimli bir usturmaça çeşidi

Balon Yelken

Rüzgarın etkisi ile torbalanarak çalışan, alt yakası serbest, geniş hacimli üçgen biçiminde yelken

Balonlamak

Yelkenli gemilerde rüzgarı pupadan alıp seyrederken ana yelken ıskotalarının uzun tutulması sonucunda yelkenlerin rüzgarla dolarak yukarı doğru şişmesi

Baloz

Eskiden gemicilerin eğlenmek için gittikleri içkili ve müzikli yerlere verilen ad

Bamkiz

Deniz suyunun dolmasıyla oluşan buz kütlesi

Bandıra

Milliyeti gösteren sancak

Bando

Tutulmakta veya sağılmakta olan bir halatı aniden bırakmak veya indirilmekte olan bir cismi, bot, motor veya filikayı birden bire indirmek için verilen komut.

Bando Etmek

Mayna edilmekte olan filika, motor, bot gibi araçların suya 0.5-1 metre kala bando komutası ile suya oturtulmasıdır.

Bank

Deniz yüzeyine yakın ve zaman zaman tepeleri su yüzeyine çıkan sığlık ve kayalık yerlerdir. Deniz haritalarında bu gibi sığlıklar artı işareti konulmak suretiyle belirtilir.

Bank Şamandırası

Bankların sınırlarını veya yerlerini belirtmek için konulmuş olan ışıklı şamandıra.

Barabad

Ortası bir direkle bölünmüş iki kanatlı balık ağı

Baratarya

Kaptanın veya tayfaların gemi sahibini, armatörü veya sigorta ortağını bilerek zarara uğratmasıajansweb logo Ajansweb İnternet Hizmetleri projesidir © 2024